Product 1 페이지

본문 바로가기
검색
site total search

주기율보기

카카오톡으로
실시간 상담
받으세요~@지에프엠

Tube 목록

Total 17 Items 1 Page


※수량 기입칸을 마우스로 클릭하시어 원하시는 수량의 직접 입력이 가능합니다.
Product 목록
No 제품명 구분 / 중량 수량
17

CV007500 Copper - O.F.H.C. - Tube

CV00-TB-000300

Cu-OFHC, Outside Diameter: 6.35mm, Wall Thickness: 1.0mm, Inside Diameter: 4.35mm, Purity: 99.95+%,

인기글

16

CV007040 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000140

Cu - OFHC, Outside Diameter:  0.38mm, Wall Thickness:  0.08mm, Inside Diameter:  0.22mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

15

CV007060 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000160

Cu - OFHC, Outside Diameter:  0.635mm, Wall Thickness:  0.18mm, Inside Diameter:  0.275mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

14

CV007090 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000190

Cu - OFHC, Outside Diameter:  0.9mm, Wall Thickness:  0.17mm, Inside Diameter:  0.56mm, Purity:  99.95+%, 

13

CV007120 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000120

Cu - OFHC, Outside Diameter:  1.23mm, Wall Thickness:  0.36mm, Inside Diameter:  0.51mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

12

CV007160 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000260

Cu - OFHC, Outside Diameter:  1.60mm, Wall Thickness:  0.5mm, Inside Diameter:  0.55mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

11

CV007180 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000180

Cu - OFHC, Outside Diameter:  1.78mm, Wall Thickness:  0.49mm, Inside Diameter:  0.8mm, Purity:  99.95+%, 

10

CV007250 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000150

Cu - OFHC, Outside Diameter:  2.54mm, Wall Thickness:  0.5mm, Inside Diameter:  1.54mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

9

CV007290 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000290

Cu - OFHC, Outside Diameter:  3.0mm, Wall Thickness:  0.5mm, Inside Diameter:  2mm, Purity:  99.95+%, Temper:  Hard, 
인기글

8

CV007300 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000100

Cu - OFHC, Outside Diameter:  3.2mm, Wall Thickness:  0.4mm, Inside Diameter:  2.4mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

7

CV007390 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000390

Cu - OFHC, Outside Diameter:  3.92mm, Wall Thickness:  0.1mm, Inside Diameter:  3.72mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

6

CV007400 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000200

Cu - OFHC, Outside Diameter:  4.0mm, Wall Thickness:  0.5mm, Inside Diameter:  3mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

5

CV007410 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000110

Cu - OFHC, Outside Diameter:  4.0mm, Wall Thickness:  1.0mm, Inside Diameter:  2mm, Purity:  99.95+%, 

4

CV007450 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000250

Cu - OFHC, Outside Diameter:  6.0mm, Wall Thickness:  1.0mm, Inside Diameter:  4mm, Purity:  99.95+%, Temper:  Hard, 
인기글

3

CV007600 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000400

Cu - OFHC, Outside Diameter:  8.0mm, Wall Thickness:  1.0mm, Inside Diameter:  6mm, Purity:  99.95+%, 

2

CV007700 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000500

Cu - OFHC, Outside Diameter:  9.5mm, Wall Thickness:  0.8mm, Inside Diameter:  7.9mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

1

CV007800 Copper - O.F.H.C. Tube

CV00-TB-000600

Cu - OFHC, Outside Diameter:  10mm, Wall Thickness:  1.0mm, Inside Diameter:  8mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

Search Items

GFM