Product 1 페이지

본문 바로가기
검색
site total search

주기율보기

카카오톡으로
실시간 상담
받으세요~@지에프엠

Sheet 목록

Total 6 Items 1 Page


※수량 기입칸을 마우스로 클릭하시어 원하시는 수량의 직접 입력이 가능합니다.
Product 목록
No 제품명 구분 / 중량 수량
6

CV003020 Copper - O.F.H.C. Sheet

CV00-SH-000120

Cu - OFHC, Thickness:  3.0mm, Purity:  99.95+%, 

5

CV003050 Copper - O.F.H.C. Sheet

CV00-SH-000150

Cu - OFHC, Thickness:  4.76mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

4

CV003100 Copper - O.F.H.C. Sheet

CV00-SH-000100

Cu - OFHC, Thickness:  6.35mm, Purity:  99.95+%, 

3

CV003120 Copper - O.F.H.C. Sheet

CV00-SH-000220

Cu - OFHC, Thickness:  12.7mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

2

CV003121 Copper - O.F.H.C. Sheet

CV00-SH-000121

Cu - OFHC, Thickness:  12.7mm, High Purity:  99.99+%, Temper:  Annealed, 

1

CV003125 Copper - O.F.H.C. Sheet

Cu - OFHC, Thickness:  25.4mm, Purity:  99.95+%, 
인기글

Search Items

GFM